ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Ez a weboldal cookie-kat és adatbeviteli űrlapokat használ azért, hogy személyazonosító információkat (personally identifiable information - PII) és védett egészségügyi információkat gyűjtsön, kezeljen és tároljon az oldal felhasználóiról. A jelen szabályzat célja annak bemutatása, hogyan gyűjtjük, tároljuk és biztosítjuk ezeket az információkat.

FIGYELEM: kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket a weboldal használata előtt. A weboldal használatával Ön automatikusan elfogadja ezeket a feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a jelen feltételeket, ne használja ezt a weboldalt.

ADATVÉDELMI PAJZS: a Bioclinica megfelel az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által meghatározott, az Európai Unióból az Egyesült Államokba továbbított információk gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozó EU-USA adatvédelmi pajzs keretrendszernek. Ha többet szeretne megtudni az adatvédelmi pajzs megfelelőségről, olvassa el az Adatvédelmi Pajzsról szóló részben.

A jelen szabályzat hatálybalépésének napja: 01-APR-2019

A jelen szabályzat utolsó módosításának időpontja: 20-MAR-2019

ADATTULAJDONOS ÉS ADATFELDOLGOZÓ

A jelen weboldalon gyűjtött összes adat tulajdonosa és feldolgozója a Bioclinica és kapcsolt vállalkozásai, az Összefoglaló és Részletek című részben meghatározottak kivételével. Kérjük, használja a következő kapcsolatfeltéveli adatokat, amennyiben kérdése, panasza vagy kérése van a jelen weboldalon gyűjtött adatok kezelésével kapcsolatban.

Bioclinica, Inc
211 Carnegie Center Dr.
Princeton NJ 08540
www.Bioclinica.com

Bármely, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéssel a Bioclinica adatvédelmi tisztviselőjéhez kell fordulni a következő e-mail címen: dataprivacy@bioclinica.com

ÖSSZEFOGLALÓ A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉRŐL

Személyes adatokat a következőkben felsorolt eszközökkel és célból gyűjtünk:

Adatelemzés

Google Analytics, Google Címkekezelő, Piwik
Személyes adatok: Cookie-k, Használati információ (statisztika)

Felhasználói kommunikáció

Levelezőlista, MailChimp, Oszd meg egy ismerősöddel
Személyes adatok: E-mail cím

Helyalapú utasítások

Nem folyamatos földrajzi helymeghatározás
Személyes adatok: Hozzávetőleges földrajzi hely

Közönségalakítás

Facebook remarketing, Google remarketing
Személyes adatok: Cookie-k, E-mail cím, Használati információ (statisztika)

A GYŰJTÖTT ADATOK TÍPUSAI

A jelen Alkalmazás által vagy harmadik fél szolgáltatásain keresztül gyűjtött információtípusok között szerepelnek a következők: Cookie-k, E-mail cím, Használati információ (statisztika), Hozzávetőleges földrajzi hely

Más gyűjtött személyes adatról a jelen Adatvédelmi Szabályzat egy másik része vagy egy megfelelően elhelyezett magyarázat nyújt tájékoztatást, amelyet kontextustól függően ott helyeztünk el, ahol az adatot gyűjtjük. A gyűjtött személyes adatokat a felhasználók önkéntesen vagy a jelen weboldal használatával automatikusan bocsátják rendelkezésünkre.

A GYŰJTÖTT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA

Az oldalon gyűjtött személyes adatok a következő módon kerülnek felhasználásra:

 • Az, hogy lehetőséget biztosítson számunkra arra, hogy olyan típusú tartalmat és termékajánlatokat nyújtsunk Önnek, amelyek a leginkább érdeklik és ennek segítségével személyre szabhatjuk az élményét.
 • A weboldal fejlesztéséhez annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek.
 • Az Ön klinikai vizsgálatra benyújtott pályázatának értékelése érdekében.
 • Azért, hogy a kapcsolatfelvételt követően kapcsolatban maradhassunk Önnel (élő csevegés, e-mail vagy telefonos érdeklődés).

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az Érintettek bizonyos jogosultsággal rendelkeznek a Bioclinica, Inc és kapcsolt vállalkozásai által gyűjtött és kezelt adatokra vonatkozóan, beleértve a következőket:

 • A hozzájárulás visszavonásához való jog: A felhasználók jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó információkhoz adott hozzájárulásukat bármikor visszavonják, kivéve azokat az eseteket a nemzeti vagy nemzetközi korlátozásoknak megfelelően, amikor előzetesen kifejezetten hozzájárulásukat adták.
 • Az elfeledtetéshez való jog: A felhasználók jogosultak arra, hogy a személyes adataikat eltávolíttassák abból a rendszerből, amely azokat tárolja, kivéve, ha az adatok eltávolítását jogszabály vagy egyéb szabályozás nem engedi. Ha például a felhasználóra vonatkozó információt klinikai vizsgálat során felhasználták, akkor az információt egyes szabályozások által meghatározott időtartamra meg kell őrizni.
 • Az adatokhoz való hozzáférés joga: A felhasználók jogosultak arra, hogy megtekintsék az Adatkezelő által tárolt és kezelt adataikat, illetve hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz.
 • Az adatok ellenőrzéséhez és helyesbítéséhez való jog: A felhasználók jogosultak arra, hogy megtekintsék az Adatkezelő által tárolt és kezelt adataikat, és kérhetik az ilyen adatok aktualizálását vagy helyesbítését.
 • Az adatok kezelésének korlátozásához való jog: A felhasználók, amennyiben adataikat még nem dolgozták fel, kérhetik, hogy ne kezeljék adataikat, amennyiben már feldolgozták azokat, kérhetik az adataik további kezelésének megszüntetését.
 • Panasz benyújtásához való jog: A felhasználók jogosultak arra, hogy panaszt nyújtsanak be az érintett adatvédelmi hatóságnál.

Az Érintettek jogai gyakorlásának módja

Az Érintettek és képviselőik a jelen dokumentum elején található adatkezelőről szóló részben meghatározott Adatkezelővel való kapcsolatba lépéssel gyakorolhatják törvényes jogaikat.

Az Adatkezelő feldolgozhatja a jelen weboldalon az Érintettekre vonatkozó rendelkezésre bocsátott személyes adatokat és egészségügyi információkat, amennyiben a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

 • A felhasználó hozzájárulását adta adatainak kezeléséhez
 • Az adatkezelés szükséges a felhasználóval kötött megállapodás vagy szerződés teljesítéséhez
 • Az adatkezelés szükséges az adatfeldolgozó jogos érdekeinek érvényesítése céljából
 • Az adatkezelés szükséges azon törvényeknek vagy szabályozásoknak való megfeleléshez, amelyek hatálya kiterjed a Bioclinica, Inc vállalatra és kapcsolt vállalkozásaira.

AZ ADATOK EURÓPAI UNIÓN KÍVÜL TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA

Az Adatkezelő az Európai Unióban az Érintettekre vonatkozóan gyűjtött adatokat az Európai Unión kívüli országokba csak szigorú jogi szabályozás betartása mellett továbbíthat.

Adatok továbbítása az Európai Unióból vagy Svájcból az Egyesült Államokba - Adatvédelmi Pajzs

Az adatok továbbítása az EU-ból vagy Svájból az Egyesült Államokba az EU-USA Adatvédelmi pajzs és a Svájc - US Adatvédelmi Pajzs rendelkezéseinek megfelelően történik. Lásd a jelen szabályzat EU-USA Adatvédelmi Pajzsról szóló részét.

Különösen az Európai Unióban és Svájcban gyűjtött személyes adatok továbbításra kerülnek az Egyesült Államok szervereire, amelyek öntanúsítást végeznek az érintett Adatvédelmi Pajzs keretrendszerének megfelelően, ezáltal biztosítják a továbbított adatok megfelelő védelmi szintjét.

A GYŰJTÖTT ADATOK TÁROLÁSA, KEZELÉSE ÉS BIZTONSÁGA

A Bioclinica, Inc és kapcsolt vállalkozásai a nemzeti és nemzetközi törvények, szabályozások és legjobb ipari gyakorlatok által előírt megfelelő módon kezeli a jelen weboldal által gyűjtött adatokat, és mindenkor köteles megtenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok nyilvánosságra hozatalát, módosítását vagy megsemmisítését.

Az adatkezelés számítógépek és/vagy IT eszközök használatával, a megjelölt célokhoz szorosan kapcsolódó szervezeti folyamatoknak és modelleknek megfelelően történik. Az Adatkezelőn kívül egyes esetekben az adatokhoz hozzáférhetnek bizonyos felelős személyek, akik a jelen weboldal üzemeltetésében részt vesznek (adminisztráció, értékesítés, marketing, jogi ügyek, rendszerkezelés) vagy amennyiben szükséges, a Tulajdonos által kijelölt külső személyek (mint például harmadik fél műszaki szolgáltatók, postai küldeményt fuvarozók, tárhelyszolgáltatók, IT vállalatok, kommunikációs ügynökségek), mint Adatfeldolgozók. Ezen felek naprakész listáját az Adatkezelőtől bármikor el lehet kérni.

További információk az orvosi és egészségügyi adatokról

A jelen weboldalhoz való csatlakozás során elképzelhető, hogy Önnek orvosi vagy egészségügyi információkat kell megadnia annak érdekében, hogy az egészségügyi szakemberek értékelhessék az Ön klinikai vizsgálatára vonatkozó potenciális alkalmasságát. Az Ön által rendelkezésre bocsátott egészségügyi információkat az 1996. évi az egészségbiztosítási adatok hordozhatóságáról és elszámolási kötelezettségéről szóló módosított törvény (HIPAA) és az említett adatok tárolására és biztonságára vonatkozó egyesült államokbeli és nemzetközi törvényeknek megfelelően kezeljük.

Bioclinica, Inc és kapcsolt vállalkozásai biztosítják ezen adatok biztonságát, adatvédelmét és integritását. A rendelkezésre bocsátott személyazonosító orvosi és egészségügyi információk kizárólag egészségügyi szakemberek számára hozzáférhetők, és ezeket az adatokat csak a vizsgálat helyszínéül szolgáló intézménnyel osztjuk meg azért, hogy lehetővé tegyük a vizsgálatban való részvételt, az Egyesült Államok törvényeinek és nemzetközi szabályozásoknak megfelelően. Az említett adatokat soha nem osztjuk meg vagy értékesítjük harmadik fél számára, kivéve, ha az a klinikai vizsgálatban való részvételhez feltétlenül szükséges.

A gyűjtött adatok tárolásának helye

A jelen weboldal által gyűjtött összes adatot egy egyesült államokbeli biztonságos adatközpontban tároljuk.

A gyűjtött adatok ellenőrzése és hitelesítése

Önnek joga van ahhoz, hogy a jelen weboldal által gyűjtött bármely személyes információ - beleértve az orvosi és egészségügyi információkat - felülvizsgálatát vagy helyesbítését kérje, valamint joga van tájékoztatást kapni az ilyen adatokhoz való hozzáféréssel rendelkező személyekre vonatkozóan. Ön jogosult továbbá arra, hogy az Önről gyűjtött személyes adatok biztonságos megsemmisítését kérje. Ehhez kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk a jelen oldal tetején megadott kapcsolattartási adatok segítségével.

A gyűjtött adatok biztonsága

Az Ön személyes információit biztonságos hálózatokon tároljuk, és csak azon korlátozott számú személyek férhetnek hozzá, akiknek az ilyen rendszerekhez különleges hozzáférési jogosultságuk van, és kötelesek ezeket az információkat bizalmasan kezelni. Az Ön által megadott különleges adatokat továbbá SSL protokoll technológiával titkosítjuk.

A felhasználók adatainak megadása, benyújtása vagy hozzáférése során számos biztonsági intézkedést hajtunk végre annak érdekében, hogy fenntartsuk az Ön személyies információnak biztonságát. Ezek az intézkedések többek között a többrétegű tűzfalakat, adaptív szkennelést és fejlett behatolásészlelő rendszereket foglalják magukban.

Harmadik fél számára történő közzététel

Az Ön személyazonosító információit nem értékesítjük, azokkal nem kereskedünk, és azokat nem továbbítjuk külső felek részére, ellenkező esetben Önt előzetesen értesítjük. Ebbe nem tartoznak bele a webtárhely-szolgáltató partnerek és azon felek, akik hozzájárulnak weboldalunk üzemeltetéséhez, cégünkhöz kapcsolódó üzleti tevékenységet végeznek, felhasználóinknak szolgáltatásokat nyújtanak, amennyiben az említett felek egyetértenek azzal, hogy ezeket az információkat bizalmasan kezelik. Adott esetben akkor is kiadhatunk információkat, ha az szükséges annak érdekében, hogy biztosítsuk a törvényeknek való megfelelést, végrehajtsuk weboldal-szabályzatainkat vagy megvédjük cégünk vagy mások jogait, tulajdonát vagy biztonságát.

Személyazonosításra nem alkalmas információkat (névtelen) látogatóinkról azonban átadhatunk más felek részére marketing, hirdetés vagy egyéb felhasználás céljából.

A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RÉSZLETEK

A személyes adatokat a következőkben felsorolt célokra és módokon gyűjtjük:

Adatelemzés

Az e részben foglalt szolgáltatások lehetővé teszik a Bioclinica, Inc és kapcsolt vállalkozásai számára, hogy megfigyeljék és elemezzék a weboldal forgalmát és nyomon kövessék a felhasználói szokásokat annak érdekében, hogy fejlesszék a jelen weboldal működési teljesítményét.

Google Analytics - Google, Inc és Google Ireland Limited

A Google Analytics a Google Inc. (a továbbiakban: “Google”) webelemző szolgáltatása. A Google arra használja fel a gyűjtött adatokat, hogy kövesse és megvizsgálja a jelen Alkalmazás használatát, jelentéseket készítsen annak aktivitásáról és megossza őket más Google szolgáltatással. A Google arra is felhasználhatja a gyűjtött adatokat, hogy megfelelő szövegkörnyezetbe helyezze és személyre szabja a saját hirdetési hálózatának hirdetéseit.

Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k, Használati információ (statisztika)

Adatkezelés helye: USA, EGYéB ORSZáGOK Adatvédelmi szabályzat

Piwik - a jelen weboldal

A Piwik egy elemző szoftver, amelyet a jelen weboldal adatok közvetlen elemzésére harmadik fél közreműködése nélkül használ.

Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k, Használati információ (statisztika)

Adatkezelés helye: USA

Google Címkekezelő - Google, Inc és Google Ireland Limited

A Google Címkekezelő a Google Inc. elemző szolgáltatása.

Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k, Használati információ (statisztika)

Adatkezelés helye: USA, EGYéB ORSZáGOK Adatvédelmi szabályzat

Felhasználói kommunikáció

A jelen weboldal által gyűjtött információkat a Bioclinica, Inc és kapcsolt vállalkozásai felhasználhatják arra, hogy kapcsolatba lépjenek Önnel, ami a jelen oldal egyik üzleti célja.

MailChimp - The Rocket Science Group, LLC

A MailChimp a The Rocket Science Group, LLC e-mail cím kezelő és üzenetküldő szolgáltatása.

Gyűjtött személyes adatok: E-mail cím

Adatkezelés helye: USA Adatvédelmi szabályzat

Levelezőlista - a jelen weboldal

A hírlevélre vagy a levelezőlistára történő regisztrációval a Felhasználó e-mail címét hozzáadjuk azon személyek kapcsolati listájához, akik a jelen Alkalmazásra vonatkozó kereskedelmi vagy promóciós jellegű információkat tartalmazó e-mail üzeneteket kaphatnak. Az Ön e-mail címét akkor is hozzáadhatjuk ehhez a listához, ha regisztrál az Alkalmazáshoz vagy vásárol tőlünk.

Gyűjtött személyes adatok: E-mail cím

Adatkezelés helye: USA

Oszd meg egy ismerősöddel - a jelen weboldal

Az “Oszd meg egy ismerősöddel” rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy e-mailt küldjenek ismerőseiknek a jelen weboldalról.

Gyűjtött személyes adatok: E-mail cím

Adatkezelés helye: USA

Helyalapú utasítások

A helymeghatározás lehetővé teszi a jelen weboldal számára, az hogy információkkal szolgáljon a közelben lévő szolgáltatókról. Az adatokat rendszerint anonimizált formában kerülnek megosztásra a helymeghatározó szolgáltatóval annak érdekében, hogy biztosítsuk a felhasználók magánéletének védelmét.

Nem folyamatos földrajzi helymeghatározás - a jelen weboldal

Ez az Alkalmazás gyűjtheti, felhasználhatja és megoszthatja a Felhasználók helyadatait annak érdekében, hogy biztosítsa a helyalapú szolgáltatások működését. A legtöbb böngésző és eszköz lehetővé teszi, hogy alapértelmezés szerint elutasítsuk a helymeghatározást. A helymeghatározás kifejezett engedélyezése esetén a Felhasználó helyadatait a jelen Alkalmazás nyomon követheti. A Felhasználó földrajzi helye nem folytonos módon kerül meghatározásra, a Felhasználó külön kérésére, vagy ha a Felhasználó nem jelöli meg az aktuális helyzetét a megfelelő mezőben és engedélyezi, hogy az alkalmazás automatikusan felismerje a pozícióját.

Gyűjtött személyes adatok: Hozzávetőleges földrajzi hely

Adatkezelés helye: USA, EGYéB ORSZáGOK

Közönségalakítás

A közönségalakítást és remarketinget arra használják, hogy egy weboldal felhasználói szokásai elemzésének segítségével az aktuális közönséget elemzik azért, hogy új marketing-közönséget alakítsanak ki. A felhasználókról gyűjtött összes demográfiai információ a közönségalakító vagy remarketing szolgáltató tulajdonában van, amelyek tárolják és nem továbbítják ezeket az információkat.

Facebook remarketing - Facebook, Inc

A Facebook az oldal látogatóira vonatkozó információkat arra használja, hogy hasonló felhasználókból álló olyan közönséget hozzon létre, amely feltehetőleg érdeklődik az oldal iránt. A Facebook nem oszt meg információkat a látogatókról, de saját hálózatán belül a potenciális felhasználók számára reklámokat nyújt.

Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k, E-mail cím

Adatkezelés helye: USA Adatvédelmi szabályzat

Google remarketing - Google, Inc és Google Ireland Limited

A Facebook az oldal látogatóira vonatkozó, cookie-k segítségével vagy más módon gyűjtött információkat arra használja, hogy potenciális felhasználók listáját hozza létre, amely feltehetőleg érdeklődik az oldal vagy szolgáltatás iránt, és a reklámokkal ezeket a potenciális felhasználókat célozza meg.

Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k, Használati információ (statisztika)

Adatkezelés helye: USA Adatvédelmi szabályzat

COOKIE-K

A cookie-k az Ön számítógépének merevlemezén tárolt kis méretű adatok. A cookie használata a jelen weboldalon való tartózkodás során semmilyen kapcsolatban nem áll a személyazonosító adatokkal. A Bioclinica és kapcsolt vállalkozásai a jelen weboldalon cookie-kat használ annak érdekében, hogy az oldal látogatói számára személyre lehetővé tegyék az élmény személyre szabhatóságát azáltal, hogy olyan információkhoz, termékekhez és szolgáltatásokhoz férnek hozzá, amelyek megfelelnek az érdeklődésüknek, (b) a felhasználó munkameneteinek nyomon követése céljából, és (c) azért, hogy az interaktív felmérések és közvélemény-kutatások működését kezeljük.

A következő táblázat felsorolja a jelen weboldal által használt egyéni cookie-kat és a cookie-k működésének időtartamát:

TOVÁBBI JOGI INFORMÁCIÓK

Információk, amelyeket a jelen Szabályzat nem tartalmaz

Az Adatkezelőtől bármikor lehet további információkat kérni a személyes adatok gyűjtésére vagy kezelésére vonatkozóan. Kérjük, tekintse meg a jelen dokumentum elején megjelölt kapcsolati adatokat.

Más weboldalakra és alkalmazásokra átirányító hivatkozások

Szolgáltatásunk részeként külső weboldalakra és alkalmazásokra átirányító hivatkozásokat bocsáthatunk rendelkezésre. Nem vállalunk felelősséget az ilyen weboldalak által alkalmazott adatvédelmi gyakorlatokért vagy azért az információért vagy tartalomért, amelyet ezek az oldalak tartalmaznak. A jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag a jelen weboldal által gyűjtött információkra vonatkozik. Ezért a jelen Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor Ön a mi weboldalunkon található linken keresztül egy harmadik fél weboldalát használja. Amennyiben Ön a jelen weboldalhoz egy harmadik fél weboldalán vagy alkalmazásán keresztül kapcsolódik, akkor az oldal vagy alkalmazás használatára annak az oldalnak vagy alkalmazásnak az Adatvédelmi Szabályzata vonatkozik.

Változások a jelen Adatvédelmi Szabályzathoz

Bioclinica, Inc és kapcsolt vállalkozásai fenntartják a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatot bármikor megváltoztassa, és erről a felhasználókat ezen az oldalon értesíti a változtatásról. Kifejezetten ajánlott gyakran ellenőrizni ezt az oldalt, az oldal tetején megjelölt utolsó módosítás időpontjának ellenőrzését beleértve. Amennyiben egy Felhasználó elutasítja az Adatvédelmi Szabályzat valamely változtatását, a Felhasználó köteles abbahagyni a jelen Alkalmazás használatát és kérni, hogy az Adatkezelő távolítsa el a Személyes adatait. Eltérő rendelkezés hiányában minden személyes adatra, amellyel a Bioclinica, Inc és kapcsolt vállalkozásai a felhasználóiról rendelkeznek, az adott időpontban aktuális Adatvédelmi Szabályzat vonatkozik.

EU-USA Adatvédelmi Pajzs

A Bioclinica, Inc megfelel az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által meghatározott, az Európai Unióból az Egyesült Államokba továbbított információk gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozó EU-USA adatvédelmi pajzs keretrendszernek. A Bioclinica, Inc igazolta az USA Kereskedelmi Minisztériuma felé, hogy betartja az Adatvédelmi Pajzs elveket. Amennyiben ellentmondás merül fel a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott feltételek és az Adatvédelmi Pajzs elvei között, az Adatvédelmi Pajzs elvei az irányadók. Ha többet szeretne megtudni az Adatvédelmi Pajzs programról, és látni szeretné tanúsítványunkat, kérjük, látogasson el a https://www.privacyshield.gov/ oldalra.

A Bioclinica az EU-USA Adatvédelmi Pajzs alapján tanúsított vállalat, és köteles biztosítani, hogy 1) a védett egészségügyi információkat (PHI) 2) a klinikai vizsgálat résztvevőinek személyazonosító adatait (PII) 3) a munkavállalók, a támogató személyzet, a vizsgálati helyszín és a szolgáltató kapcsolati adatait bizalmasan kezeli, és személyi azonosságuk rejtve marad. Az EU-USA Adatvédelmi Pajzs az Európai Unió (EU) és az Egyesült Államok (US) közötti transzatlanti adatcserére vonatkozó keretrendszer. Ennek egyik célja lehetővé tenni, hogy az Európai Unió polgárait védeni hivatott EU adatvédelmi szabályozásai alá eső európai uniós vállalatok könnyebben juttassanak el személyes adatokat az egyesült államokbeli vállalatok számára,

A Bioclinica EU-USA Adatvédelmi Pajzs tanúsítvánnyal rendelkező vállalatként betartja a következő elveket:

 • Értesítés - Minden személyt tájékoztatni adataik gyűjtéséről és azok felhasználásának módjáról.
 • Választás - A szervezet minden személynek lehetőséget ad arra, hogy eldöntse, használhatják-e személyes adatait.
 • Adattovábbításra vonatkozó elszámolási kötelezettség - Az adatok továbbítása további feldolgozók vagy harmadik felek részére csak olyan szervezetek esetében történhet, amelyek betartják a megfelelő adatvédelmi elveket.
 • Biztonság - A személyes információkat létrehozó, tároló, használó vagy terjesztő szervezetek kötelesek megtenni minden észszerű és megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy megvédjék az ilyen információkat az elvesztéstől, visszaéléstől és jogosulatlan hozzáféréstől, közzétételtől, megváltoztatásól vagy megsemmisítéstől.
 • A személyes információkat létrehozó, tároló, használó vagy terjesztő szervezetek kötelesek megtenni minden észszerű és megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy megvédjék az ilyen információkat az elvesztéstől, visszaéléstől és jogosulatlan hozzáféréstől, közzétételtől, megváltoztatástól vagy megsemmisítéstől. - Az elveknek megfelelően a személyes információkat azokra az adatokra kell korlátozni, amelyek szükségesek az adatkezelés céljához.
 • Hozzáférés - Az Érintetteknek joguk van hozzáférni a szervezet által tárolt, rájuk vonatkozó személyes információkhoz, és helyesbíthetik, módosíthatják, kitörölhetik ezeket az információkat, amennyiben azok helytelenek vagy az elvek megsértésével kezelték őket, kivéve, ha a hozzáférés biztosításának terhe vagy költsége a kérdéses esetben aránytalan lenne az érintett személy adatbiztonságának kockázataihoz képest, vagy azzal ha az érintett személytől eltérő személyek jogait sértenék.
 • Erőforrások, Végrehajtás és Felelősség - A hatékony adatvédelemnek erőteljes mechanizmusokat kell magában foglalnia az elveknek való megfelelés biztosítását és az érintett személyek jogorvoslati jogát illetően.

Az Egyesült Államok adatvédelmi és információbiztonsági törvényében meghatározott személyazonosító információk (PII) vagy különleges információk (SPI) olyan adatok, amelyek önmagukban vagy más információkkal együtt alkalmasak egy személy azonosításra, kapcsolatfelvételére, helymeghatározására, vagy egy személy szövegkörnyezetben való azonosítására. Amennyiben az azonosítás lehetetlen, például az adat az érintett személytől való folyamatos elkülönítéssel anonimizálható, akkor az ilyen adat nem minősül személyes adatnak, így nem vonatkoznak rá az adatvédelmi szabályok. A Bioclinica nem továbbítja a személyes adatokat harmadik felek részére, kivéve, ha azt a vizsgálatról szóló szerződés előírja vagy megengedi. A Bioclinica az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottság és az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) nyomozási és végrehajtási joghatóságai alá tartozik. Amennyiben a Bioclinica munkavállalója tudomást szerez az ügyféladatok bizalmas kezelésének megszegéséről, vagy egy vizsgálati résztvevő egészségügyi információinak, vagy személyazonosító információinak, a vizsgálati helyszín, a szolgáltató személyzet vagy annak alkalmazottja kapcsolati információinak megsértéséről, a munkavállaló felelős azért, hogy a kritikus kérdésben haladéktalanul kövesse a jelentéstételi eljárásokat.

Az Adatvédelmi Pajzs elveinek megfelelően a Bioclinica vállalja a panaszok rendezését az általunk kezelt személyes információk gyűjtéséről vagy felhasználásáról. Az Európai Unió azon polgárai, akiknek kérése vagy panasza van a Bioclinica Adatvédelmi Pajzsra vonatkozó szabályzatára vonatkozóan, először vegye fel a kapcsolatot a Bioclinica vállalattal a 211 Carnegie Center Dr., Princeton, NJ 08540 címen.

A Bioclinica az uniós adatvédelmi hatóságokat választotta arra a célra, hogy azok független jogorvoslati mechanizmusként (IRM) szolgáljanak a vitarendezés során (pl. beleegyezett abba, hogy részt vegyen az uniós adatvédelmi hatóság által létrehozott testület vitarendezési eljárásában, hogy a vitát az Adatvédelmi Pajzs keretrendszerének megfelelően rendezze). A Bioclinica továbbá kész együttműködni az Európai Unió adatvédelmi hatóságaival (DPA) az Adatvédelmi Pajzsra vonatkozó megoldatlan panaszok tekintetében, amelyek olyan személyes adatokkal kapcsolatban merültek fel, amelyeket az Európai Unióból munkaviszony keretében továbbítottak. A Bioclinica a harmadik fél részére történő adattovábbítás eseteiben felelősséget vállal, amennyiben tájékoztatáson alapuló beleegyező nyilatkozat vagy szerződés azt nem támasztja alá. A Bioclinica vállalatot azonban kötelezhetik arra, hogy a hatóságok kérésére személyes adatokat szolgáltasson, beleértve nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési eseteket. Amennyiben Ön nem kapja meg időben az Ön panaszára vonatkozó elismervényünket, vagy nem elégedett panaszának kezelésével, kérjük, további információkért vagy további panasz benyújtásáért vegye fel a kapcsolatot az uniós adatvédelmi hatóságokkal. Az EU adatvédelmi hatóságai által nyújtott szolgáltatások költségmentesek. Bizonyos feltételek mellett az érintett személyeknek lehetőségük van kötelező erejű választottbírósági eljáráshoz folyamodni. A Bioclinica minőségbiztosítási részlege és a jogszabályi megfelelést felügyelő részlege követi a Bioclinica szabványosított megfelelőségi jelentéstételi stratégiáját annak érdekében, hogy minden esetet, ahhoz kapcsolódó megoldást és a megoldáshoz vezető utat dokumentáljanak.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (ÁAR)

A jelen Adatvédelmi Szabályzatot a Bioclinica készítette több nemzeti és nemzetközi szabályozás rendelkezései alapján, beleértve a az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 13/14 cikkét.

Tisztességes Tájékoztatási Gyakorlatok

A Tisztességes Tájékoztatási Gyakorlatok elvei az Egyesült Államok adatvédelmi törvényének szerves részét képezik, és ezek az elvek fontos szerepet játszottak a világ adatvédelmi törvényeinek fejlődésében. A Tisztességes Tájékoztatási Gyakorlatok elveinek megértése és alkalmazása rendkívül fontos ahhoz, hogy megfeleljünk számos, a személyes információkat védő adatvédelmi törvénynek.

A Tisztességes Tájékoztatási Gyakorlatoknak való megfelelés érdekében a következő válaszintézkedéseket tesszük, amennyiben az adatok megsértése felmerül:

 • Az érintett felhasználókat e-mailben 7 munkanapon belül értesítjük.

Elfogadjuk továbbá az egyéni jogorvoslati elvet, amely azt követeli, hogy az érintett személyek érvényesíthessék jogaikat azon adatgyűjtőkkel és adatfeldolgozókkal szemben, akik megsértették jogaikat. Ezen elv nem csak azt követeli meg, hogy az érintett személyeknek érvényesíthető jogaik legyenek az adathasználókkal szemben, hanem azt is, hogy bíróságokhoz vagy kormányhivatalokhoz fordulhassanak, amelyek felülvizsgálják vagy büntetőeljárás alá vonják az adatfeldolgozók általi jogsértés ügyét.

California Online Privacy Protection Act (CalOPPA - Kaliforniai Adatvédelmi Törvény)

A CalOPPA Kalifornia állam első állami szintű törvénye, amely a kereskedelmi weboldalakat és online szolgáltatásokat arra kötelezi, hogy Adatvédelmi Szabályzatot tegyenek közzé. E törvény alkalmazása Kalifornia államán túlmenően az Egyesült Államok minden olyan polgárától és vállalatától (és feltehetőleg az egész világtól) amely olyan weboldalt tart fenn, amelyen kaliforniai fogyasztók személyes információit gyűjtik, megköveteli, hogy oldalán egyértelműen látható Adatvédelmi Szabályzatot tegyen közzé, amelyben pontosan megjelöli a gyűjtött információkat és azokat a személyeket vagy vállalatokat, amelyek részére ezeket az adatokat továbbítják.

Tudjon meg többet a http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf oldalon

A CalOPPA alapján egyetértünk a következőkkel:

 • A Felhasználók névtelenül látogathatják weboldalunkat.
 • A jelen adatvédelmi szabályzat elkészülését követően az arra átirányító hivatkozást elhelyezzük a kezdőoldalon vagy a weboldalunkhoz való csatlakozást követően az első jelentős oldalon.
 • Adatvédelmi Szabályzatunk hivatkozása tartalmazza az “Adatvédelem” szót, és könnyen megtalálható a fent megjelölt oldalon.
 • Ön az Adatvédelmi Szabályzat minden módosításáról értesítést kap:
  • Az Adatvédelmi Szabályzat oldalunkon
 • Ön módosíthatja személyes információit:
  • E-mailben
  • Telefonon
  • Chat-en keresztül vagy ügyfélszolgálati jegy (ticket) megküldésével

A gyermekek online adatvédelméről szóló törvény (COPPA)

Ha 13 év alatti gyermekekre vonatkozó személyes információk gyűjtéséről van szó, akkor a gyermekek online adatvédelméről szóló törvény biztosítja a szülők ellenőrzési lehetőségét. A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság, az Egyesült Államok fogyasztóvédelmi hivatala hatja végre a COPPA-szabályozást, amely kimondja, hogy a weboldalak és online szolgáltatások mely üzemeltető kötelesek biztosítani a gyermekek adatvédelmét és online biztonságát.

A mi célcsoportunkba nem kifejezetten 13 év alatti gyermekek tartoznak. Nem gyűjtünk vagy tárolunk információkat weboldalunkon azon személyekről, akikről tudjuk, hogy 13 év alatti gyermekek, és weboldalunk egyetlen része sem úgy készült, hogy 13 év alattiak érdeklődését felkeltse.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Hogyan kezeli a weboldalunk a Do Not Track jeleket?

Tiszteletben tartjuk a Do Not Track (DNT) jeleket, és amennyiben DNT böngésző-mechanizmus van használatban, nem követjük azt ill. nem használunk követő cookie-kat vagy hirdetéseket.

Weboldalunk lehetővé teszi harmadik fél számára a látogatói szokások követését?

Weboldalunk nem teszi lehetővé harmadik fél számára a látogatói szokások követését.